E-shop Brand New Education!

Brand New Education! jsou semináře a další výukové akce od agilní marketingové agentury Brand New.

Startovací čára

Na základě zpětné vazby účastníků našeho bezplatného workshopu Agile Marketing – Free Workshop, jsme se rozhodli rozšířit nabídku pořádaných seminářů. Jako vhodné řešení pro prodej lístků na semináře jsme vybrali e-shop.

Cíle

  • Dát zájemcům o účast na našich seminářích co nejrychleji fungující nástroj pro zakoupní účasti.
  • Maximalizovat efektivitu peněz a času vynaložených na první verzi (jinými slovy utratit co nejméně za Minimum Viable Produkt).
  • Mít co nejrychleji analytická data a zpětnou vazbu od reálných uživatelů používající reálný produkt.
  • Plánovat a realizovat další rozvoj e-shopu výhradně na základě těchto analytických dat a zpětné vazby.
  • Spustit co nejrychleji reklamní kampaně na nabízené semináře a další akce.
  • Mít co nejrychleji analytická data a zpětnou vazbu z těchto kampaní od reálných uživatelů.
  • Optimalizovat reklamní kampaně na základě těchto analytických dat a zpětné vazby.

Řešení

Rozhodli jsme se využít kombinaci redakčního systému WordPress (zdarma), pluginu WooCommerce (zdarma) a šablony Storefront (zdarma). Tu jsme doplnili o placené rozšíření Box Office pro WooCommerce pro prodej účastí (lístků) na naše semináře. Celé řešení běží na virtuálním privátní serveru AWS EC2.

S ohledem na požadavek bezproblémového doručování transakčních e-mailů jsme rovněž implementovali Amazon Simple Email Service. Pro sběr analytických dat je použita kombinace Google Tag Manageru, Google Analytics, Google Optimize a Hotjar.

Agilní vývoj a agilní marketing

E-shop jsme se rozhodli vytvořit v souladu s hodnotami agilního vývoje software a agilního marketingu. Jako u všech našich projektů jsme jako framework projektového řízení použili Scrum.

Výsledek

E-shop jsme spustili za tři dny od rozhodnutí o jeho vytvoření. Spolu s e-shopem jsme spustili i první reklamní kampaně. Během prvních 48 hodin od spuštění jsme odbavili 15 objednávek.

Výsledky auditu Google Lighthouse ↑