PF 2016 Nestlé

Startovní čára

Společnost Nestlé nás ke konci roku 2015 oslovila s požadavkem na vytvoření novoročenky PF 2016. Kartička měla svým vzhledem i obsahem otevírat téma výročního roku 2016, ve kterém Nestlé oslavilo 150 let od svého založení.

Řešení

Navrhli jsme tři různé směry, kterými jsme se chtěli při realizaci novoročenky ubírat a spolu s klientem jsme nakonec zvolili parafrázi slavnostního loga 150 Years of Good Food, Good Life. To jsme zpracovali jako typografickou časovou osu s uvedenými hlavními milníky z bohaté historie společnosti. Novoročenku jsme zpracovali pro použití v České republice i na Slovensku.

Výsledek

Největší odměnou pro nás bylo, že z námi navrženého motivu si své osobní novoročenky nechali udělat i Torben Emborg, generální ředitel Nestlé ČR a SR, a Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti Nestlé ČR a SR.