Agilní marketing

Agilní marketing je taktický, vysoce efektivní přístup k marketingu, zaměřený na maximalizaci obchodních výsledků.

Čtyři základní výhody agilního marketingu

1

Produktivita

Díky agilnímu přístupu a využití metody Scrum mají naše agilní marketingové týmy o 400 % – 500 % větší produktivitu než běžné týmy používající tradiční (vodopádový) přístup.

2

Efektivita

Realizujeme pouze ty marketingové aktivity, které přinášejí reálné, měřitelné výsledky. Neztrácíme čas a peníze klientů aktivitami, které výsledky nepřinášejí.

3

Flexibilita

Díky tomu, že marketingové aktivity realizujeme v krátkých iteracích jsme schopni rychle, přesně a efektivně reagovat na jakoukoliv změnu.

4

Transparentnost

Naši klienti mají přístup do všech nástrojů, které používáme (včetně nástrojů projektového řízení). Díky tomu, mají neustálý přehled o tom, co plánujeme dělat, co děláme a co už je hotovo a jaké jsou průběžné výsledky naší práce.

Šest hodnot agilního marketingu

1

Reakce na změnu

před striktním dodržováním plánu.

Místo vytváření složitého a dlouhodobého (zpravidla ročního) marketingového plánu definujeme vizi a měřitelné cíle. Marketingové aktivity realizujeme v krátkých iteracích a uzpůsobujeme v závislosti na chování zákazníka a jeho aktuálních, skutečných potřebách.

2

Rychlé iterace

před velkými kampaněmi.

Místo velkých, nákladných a neefektivních kampaní realizujeme v krátkých iteracích efektivní minikampaně, které jsou vždy na konci iterace vyhodnocené a optimalizované.

3

Testování a data

před názory a zvyklostmi.

Agilní marketing je data-driven. Nepracujeme s domněnkami a zvyklostmi, ale výhradně s reálnými daty. V rámci každé iterace definujeme měřitelné cíle marketingových aktivit a testy pro kontrolu jejich dosažení.

4

Hodně malých experimentů

před několika velkými akcemi.

V agilním marketingu používáme pravidlo 70:20:10. 70 % času a 50 % rozpočtu tvoří aktivity, u kterých máme jistotu, že fungují. 20 % času a cca 25 % rozpočtu věnujeme optimalizaci aktivit, které fungují. 10 % času a cca 25 % rozpočtu tvoří experimenty, u kterých očekáváme, že budou fungovat dva až tři z deseti.

5

Persony a interakce

před cílením na celé trhy.

Pracujeme s marketingovými personami jako hlavním nástrojem definice všech cílových skupin. Jednotlivé minikampaně cílíme na jednotlivé persony a plně uzpůsobujeme dané personě (kreativa, tonalita komunikace, formáty, rozvrh, …). Nikdy necílíme na celé trhy nebo na velké tržní segmenty.

6

Týmová spolupráce

před monopoly informací a hierarchií.

Základním stavebním kamenem agilního marketingu je malý cross-funkční tým, který zcela transparentně sdílí veškeré informace. Zároveň probíhá otevřená spolupráce mezi jednotlivými částmi organizace (obchodní oddělení, výrobní oddělení, střední a vyšší management).

Máte zájem o efektivní agilní marketing?

Chcete se blíže seznámit s agilním marketingem?

Navštivte některý ze seminářů Brand New Education! a seznamte se s výhodami agilního marketingu.

Základy agilního marketingu

Seznamte se s moderním a vysoce efektivním přístupem k marketingu na interaktivním semináři v Praze. Zjistěte, jak zvýšit adaptivitu a efektivitu svého marketingu.

Scrum v marketingu

Seznamte se s mnoha výhodami, které přináší framework Scrum pro marketing a získejte praktický návod, jak s adopcí Scrumu v marketingu začít.