Agilný marketing

Agilní marketing je taktický, vysoce efektivní přístup k marketingu, zaměřený na maximalizaci obchodních výsledků.

Štyri základné výhody agilného marketingu

1

Produktivita

Vďaka agilnému prístupu a využitia metódy Scrum majú naše agilné marketingové tímy o 400 % – 500 % väčšiu produktivitu ako tímy používajúce tradičný (vodopádový) prístup.

2

Efektivita

Realizujeme iba tie marketingové aktivity, ktoré prinášajú reálne, merateľné výsledky. Nestrácame čas a peniaze klientov aktivitami, ktoré neprinášajú výsledky.

3

Flexibilita

Vďaka tomu, že marketingové aktivity realizujeme v krátkych iteráciách sme schopní rýchlo, presne a efektívne reagovať na akúkoľvek zmenu. Zároveň kontinuálne implementujeme najmodernejšie marketingové trendy a postupy.

4

Transparentnosť

Naši klienti majú prístup do všetkých nástrojov, ktoré používame (vrátane nástrojov projektového riadenia). Vďaka tomu, majú neustály prehľad o tom, čo plánujeme, čo robíme, čo už je hotové a aké sú priebežné výsledky našej práce.

Šesť hodnôt agilného marketingu

1

Reakcia na zmenu

namiesto striktného dodržiavania plánu.

Namiesto vytvárania zložitého a dlhodobého (spravidla ročného) marketingového plánu definujeme víziu a merateľné ciele. Marketingové aktivity realizujeme v krátkych iteráciách a prispôsobujeme v závislosti na reálnom správaní zákazníka a jeho aktuálnych skutočných potrebách.

2

Rýchle iterácie

namiesto veľkých kampaní.

Namiesto veľkých a nákladných kampaní realizujeme v krátkych iteráciách efektívne minikampane, ktoré sú vždy na konci iterácie vyhodnotené a optimalizované.

3

Testovanie a dáta

namiesto názorov a zvyklostí.

Agilný marketing je data-driven. Nepracujeme s domnienkami a zvyklosťami, ale výhradne s reálnymi dátami. V rámci každej iterácie definujeme ciele marketingových aktivít a testov pre kontrolu k ich dosiahnutiu.

4

Veľa malých experimentov

namiesto niekoľkých veľkých akcií.

V agilnom marketingu používame pravidlo 70:20:10. 70 % nášho času a 50 % rozpočtu tvoria aktivity, pri ktorých máme istotu, že fungujú. 20 % času a 25 % rozpočtu venujeme optimalizácii aktivít, ktoré fungujú. 10 % času a 25 % rozpočtu tvoria experimenty, pri ktorých očakávame, že budú fungovať dva až tri z desiatich.

5

Persony a interakcie

namiesto zacielenia na celé trhy.

Pracujeme s marketingovými personami ako hlavným nástrojom definície všetkých cieľových skupín. Jednotlivé minikampane cielime na jednotlivé persony a kompletne prispôsobujeme danej persone (kreatíva, tonalita komunikácia, formáty, rozvrh, …). Nikdy necielime na celé trhy alebo na veľké trhové segmenty.

6

Tímová spolupráca

namiesto monopolov informácií a hierarchiou.

Základným stavebným kameňom agilného marketingu je malý cross-funkčný tím, ktorý úplne transparentne zdieľa všetky informácie. Zároveň prebieha otvorená spolupráca medzi jednotlivými časťami organizácie (obchodné oddelenie, výrobné oddelenie, stredný a vyšší manažment).