E-shop Brand New Education!

Brand New Education! sú semináre a ďalšie výučbové akcie od agilnej marketingovej agentúry Brand New.

Prečo e-shop

Na základe spätnej väzby účastníkov nášho bezplatného workshopu Agile Marketing – Free Workshop, sme sa rozhodli rozšíriť ponuku organizovaných seminárov. Ako vhodné riešenie pre predaj lístkov na semináre sme vybrali e-shop.

Cíle

  • Dať záujemcom o účasť na našich seminároch čo najrýchlejšie fungujúci nástroj pre zakúpenie účasti.
  • Maximalizovať efektivitu peňazí a času vynaloženého na prvú verziu (inými slovami minúť čo najmenej za Minimum Viable Produkt).
  • Mať čo najrýchlejšie analytické dáta a spätnú väzbu od reálnych užívateľov používajúcich reálny produkt.
    Plánovať a realizovať ďalší rozvoj e-shopu výhradne na základe týchto analytických dát a spätnej väzby.
  • Spustiť čo najrýchlejšie reklamné kampane na ponúkané semináre a ďalšie akcie.
  • Mať čo najrýchlejšie analytické dáta a spätnú väzbu z týchto kampaní od reálnych užívateľov.
  • Optimalizovať reklamné kampane na základe týchto analytických dát a spätnej väzby.

Riešenie

Rozhodli sme sa využiť kombináciu redakčného systému WordPress (zadarmo), pluginu WooCommerce (zadarmo) a šablóny Storefront (zadarmo). Tú sme doplnili o platené rozšírenie Box Office pre WooCommerce na predaj ístkov na naše semináre. Celé riešenie beží na virtuálnom privátnom serveri AWS EC2.

S ohľadom na požiadavku bezproblémového doručovanie transakčných e-mailov sme tiež implementovali Amazon Simple Email Service.

Pre zber analytických dát je použitá kombinácia Google Tag Manager, Google Analytics, Google Optimize a Hotjar.

Agilný vývoj a agilný marketing

E-shop sme sa rozhodli vytvoriť v súlade s hodnotami agilného vývoja softvéru a agilného marketingu. Ako u všetkých našich projektov sme ako framework projektového riadenia použili Scrum.

Výsledek

E-shop sme spustili za tri dni od rozhodnutia o jeho vytvorení. Spolu s e-shopom sme spustili aj prvé reklamné kampane. Počas prvých 48 hodín od spustenia sme odbavili 15 objednávok.

Výsledky auditu Google Lighthouse ↑