Jednotný vizuálny štýl Edox reality

Štartovná čiara

Počas zdravého vývoja akejkoľvek spoločnosti prichádza čas od času okamih, kedy je dobré spomaliť a zrevidovať svoj štýl vizuálnej komunikácie smerujúcej k verejnosti aj vlastným zamestnancom. Náš dlhodobý klient, pražská realitná kancelária Edox reality, takýmto okamihom nedávno prechádzala a požiadala nás o pomoc.

Riešenie

Pri každej zmene jednotného vizuálneho štýlu (tzv. Corporate dizajnu) je potreba presne vedieť, čo sa robí za zmenu a prečo sa táto zmena uskutočňuje. Jednotný vizuálny štýl musí vychádzať nielen z celej firemnej identity, ale aj z analýzy trhu, konkurencie či analýzy cieľových skupín. Zároveň musí byť štýl rozoznateľný, čitateľný a použiteľný v akejkoľvek (hoci hypotetickej) budúcej situácii.

Výsledok

Po spracovaní dôkladnej analýzy sme klientovi predstavili koncept odkazujúci na bytostné prepojenie realitného biznisu s ľudskými sídlami. Prišli sme s motívom zjednodušeného erbu, ktorý bude vďaka svojmu spracovaniu rozoznateľný na displeji smartfónu aj kancelárskej pečiatke. Koncept sme po schválení dopracovali – za firemné písmo sme zvolili Urban Grotesk Tomáša Brousila a navrhli sme vzhľad sprievodných vizuálnych prvkov. Po spracovaní stručného manuálu použitia sme prešli k záverečnej fáze projektu, v ktorej návrh aplikujeme na najrôznejšie firemné materiály.