PF 2016 Nestlé

Štartovná čiara

Spoločnosť Nestlé nás ku koncu roka 2015 oslovila s požiadavkou na vytvorenie novoročenky PF 2016. Kartička mala svojím vzhľadom i obsahom otvárať tému výročného roku 2016, v ktorom Nestlé oslávilo 150 rokov od svojho založenia.

Riešenie

Navrhli sme tri rôzne smery, ktorými sme sa chceli pri realizácii novoročenky uberať a spolu s klientom sme nakoniec zvolili parafrázu slávnostného loga 150 Years of Good Food, Good Life. To sme spracovali ako typografickú časovú os s uvedenými hlavnými míľnikmi z bohatej histórie spoločnosti. Novoročenku sme spracovali pre použitie v Českej republike aj na slovenské.

Výsledok

Najväčšou odmenou pre nás bolo, že nami navrhnutým motívom si svoje osobné novoročenky nechali urobiť aj Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé ČR a SR, a Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé ČR a SR.