Výročná správa Fortuna

Štartová čiara

Spriatelená agentúra nás prizvala k hľadaniu vizuálneho výrazu výročnej správy stávkovej kancelárie Fortuna za rok 2014.

Riešenie

Klientovi sme predstavili tri návrhy možného vzhľadu, ktoré boli odstupňované mierou expresivity. Návrhy pokryli škálu od tradičného až po moderné stvárnenie s dôrazom kladeným na fotografie, ilustrácie, infografiky a výrazné slogany.

Výsledok

Klient nakoniec zvolil synergické riešenie, keď vybral izolované prvky zo všetkých návrhov a z tých sme potom v Brand New vytvorili finálnu šablónu výročnej správy.