Strategie

Společně navrhneme a budeme kontinuálně vylepšovat vaši marketingovou strategii tak, aby přinášela co nejlepší výsledky.

Kreativa

Součástí realizace marketingových aktivit je i funkční copywriting, grafický design a tvorba audiovizuálního obsahu.

Kampaně

Přestože preferujeme spolupráci na dlouhodobé marketingové komunikaci, realizujeme i efektivní jednorázové kampaně.

Proč
jsme dobrý partner

Náš přístup je založen na maximalizaci efektivity. Kontinuálně vybíráme a realizujeme takové marketingové aktivity, které přináší co nejlepší výsledky s vynaložením co nejmenších nákladů.

10 let s výsledky

Už 10 let poskytujeme našim partnerům na českém a slovenském trhu efektivní marketingovou komunikaci, která má výsledky.

Velcí i malí partneři

Není pro nás důležité, jak jste velcí. Máme zkušenost jak s velkými mezinárodními značkami, tak i s menšími lokálními.

Absolutní transparentnost

Spolupráci stavíme na absolutní transparentnosti. Žádné aspekty naší práce vám nebudou skryté. Totéž očekáváme i od vás.

Žádný vendor lock-in

Vendor lock-in je pro nás nepřípustný. Pokud nebudete spokojeni, můžete si vybrat jiného partnera bez překážek a nákladů.

Agilní marketing

Používáme moderní, vysoce efektivní přístup k marketingu zaměřený na realizaci aktivit, které přináší nejlepší výsledky.

Agilní
marketing

Agilní marketing je moderní, vysoce efektivní přístup k marketingu. Zaměřuje se na kontinuální výběr a realizaci pouze těch marketingových aktivit, které přináší ty nejlepší výsledky.

Výsledky místo výstupů

Měřítkem úspěchu není množství realizovaných marketingových aktivit, ale obchodní výsledky, které tyto aktivity přinesly.

Marketing řízený daty

Výběr a realizace marketingových aktivit probíhá za pomoci kontinuální analýzy reálných dat o chování zákazníků.

Rychlé reagování na změny

Marketingové aktivity jsou vybírané a realizované v krátkých iteracích. Tím je umožněna rychlá reakce na jakékoliv změny.

Spolupráce

Předpokladem efektivní integrované marketingové komunikace je úzká a otevřená spolupráce mezi klientem a agenturou.

S kým už jsme spolupracovali

Telefon

Lucie Fišerová
+420 721 722 881

Datová schránka

29g7mu2

Adresa

Milady Horákové 229/106, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Fakturační údaje

Brand New Prague s.r.o.
Milady Horákové 229/106, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 01812106, DIČ: CZ01812106

Společnost zapsána v obchodním rejstříku dne 1. 12. 2016 vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 267068.

Bankovní spojení

Fio banka, a.s.
2401114374/2010

Integrovaná marketingová komunikace

Integrovaná marketingová komunikace (IMC) je holistický přístup k marketingové komunikaci, který spočívá ve strategické koordinaci všech marketingových aktivit napříč marketingovými kanály.

Výhodou je konzistentnost komunikace z pohledu zákazníka a větší efektivita.

Obvyklé marketingové aktivity

Marketingový výzkum

Branding

Web design

Social media marketing včetně social media advertising (jako například Facebook & Instagram Ads nebo LinkedIn Ads)

Search Engine Marketing včetně Search Engine Optimization (SEO) a Search Engine Advertising (jako například Google Ads nebo Seznam Sklik)

Influencer marketing

Email marketing

Content marketing

Referral marketing

PR

Out-of-home marketing včetně out-of-home advertising